Skillnaden mellan rak amortering och annuitetslån – vad du behöver veta innan du väljer

När du tar ett lån med amortering finns det två vanliga typer av amorteringsplaner att välja mellan – rak amortering och annuitetslån. Båda planerna innebär att du betalar av på lånet i rater varje månad, men det finns viktiga skillnader mellan dem som kan påverka din ekonomi på olika sätt. I denna artikel kommer vi att titta närmare på dessa skillnader och vad du behöver veta innan du väljer en amorteringsplan.

Rak amortering

Vid rak amortering betalar du av samma summa varje månad på lånet under hela återbetalningstiden. Det betyder att din månatliga amortering minskar över tid eftersom räntekostnaderna minskar när låneskulden minskar. Rak amortering är vanligt vid exempelvis blancolån, där du lånar pengar utan att lämna säkerhet.

Fördelar med rak amortering:

  • Du betalar mindre i räntekostnader över tid eftersom du betalar av mer på lånet tidigt i återbetalningstiden.
  • Du har en fast månatlig kostnad som är lätt att budgetera för.

Nackdelar med rak amortering:

  • Din månatliga amortering blir högre i början av återbetalningstiden jämfört med annuitetslån.
  • Du betalar tillbaka lånet långsammare i början av återbetalningstiden eftersom du betalar av mindre på lånet varje månad jämfört med annuitetslån.

Annuitetslån

Vid annuitetslån betalar du samma summa varje månad på lånet under hela återbetalningstiden. Men i motsats till rak amortering är din månatliga amortering högre i början av återbetalningstiden eftersom räntekostnaderna är högre när låneskulden är större. Det betyder att du betalar av mindre på själva lånet i början av återbetalningstiden jämfört med rak amortering.

Fördelar med annuitetslån:

  • Din månatliga amortering är lägre i början av återbetalningstiden jämfört med rak amortering.
  • Du betalar tillbaka lånet snabbare i början av återbetalningstiden eftersom du betalar av mer på lånet varje månad jämfört med rak amortering.

Nackdelar med annuitetslån:

  • Du betalar mer i räntekostnader över tid eftersom du betalar av mindre på lånet tidigt i återbetalningstiden.
  • Din månatliga kostnad kan variera om räntan ändras, vilket kan göra det svårare att budgetera.

Vad ska du välja?

Om du vill ha en låg månatlig kostnad kan annuitetslån vara ett bättre alternativ, eftersom du betalar mindre i början av återbetalningstiden. Men om du vill betala mindre i räntekostnader över tid kan rak amortering vara det bättre alternativet. Rak amortering kan också vara mer lämpligt om du vill betala av lånet snabbare och bli skuldfri snabbare. Tänk också på att räntan kan påverka valet av amorteringsplan – vid högre ränta kan rak amortering vara fördelaktigt, medan vid lägre ränta kan annuitetslån vara det bättre valet.