Bolån hur fungerar dessa?

Har du vad som krävs för att bli beviljad ett bolån? Läs vidare och se om just du har vad som fordras.

Ett bolån är ett lån som är avsedd för att köpa en bostad, ofta då en villa eller bostadsrätt. Dock kan lånet även användas när man skall renovera en befintlig bostad man redan äger.

Bolån ställer hårda krav låntagaren

Snabblån ofta omnämnda som smslån kan egentligen vem som helst få och hos vissa kreditgivare så behöver du inte ens ha en inkomst för att få ta ett sådant lån. I vissa fall kan du till och med få ett lån om har betalningsanmärkningar. Annat är det med bolån, här är det hårda krav på dig som kredittagare men samtidigt så är också denna bransch mer kontrollerad än snabblånsbranschen vilket faktiskt är bra för alla parter i slutändan. För att få ta ett bolån kräver banken att de får din bostad i pant för lånet.

Detta innebär i praktiken att om du inte sköter inbetalningar av räntor och amorteringar så har banken full rätt att sälja av din bostad och lösa ut sig själva från lånet. För att banken inte skall hamna i denna sitts har de också ytterligare krav och här skiljer det sig lite från bank till bank men vad gäller betalningsanmärkningar så är det samma regler över allt. Du får inte ha några betalningsanmärkningar hos kronofogden för att få ett bolån. Huruvida du sen måste ha en fastanställning är lite varierande. Vissa kräver det och andra nöjer sig med att du kan visa på att du har en stadigvarande inkomst i form av lön.

Miljonärer får inte låna till bostad

På senare tid har det varit några fall publicerade på sociala medier där personen i fråga haft 16 miljoner men vägrats bolån av banken då han saknade inkomst av lön. Personen i fråga levde på räntor och avkastning från sina pengar men banken ansåg inte att detta var tillräckligt. Man måste alltså ha någon typ av inkomst från tjänst, det är så systemet är uppbyggt i Sverige.

Fördel att köpa med sin partner

Om du själv har låg inkomst eller helt saknar sådan kan det hända att du ändå får låna pengar till bostad. Reglerna skiljer sig lite från bank till bank. Vissa kräver att båda har en fast inkomst medan andra endast kräver att en av parterna i förhållandet har det. Skulle det gälla dig så kan det alltså ändå vara möjligt att låna till bostad din partner har en bra ekonomisk situation.