Som bostadsrättsförening så är det inte ovanligt att lokaler i bottenvåningen i fastigheter hyrs ut till någon form av verksamhet. Det är viktigt att när dessa beslut fattas att allt är enligt de regler som finns uppsatta för detta.

Det finns en del misstag som föreningen gärna vill undvika. Som styrelse så är det därför viktigt att man kollar upp vad som gäller. Gärna innan man lovat någon verksamhet eventuella hyresmöjligheter. Det gäller att föreningen är överens om vilken typ av verksamhet som man vill ha i sin fastighet. Det ska vara väl förankrat och skrivas in i hyreskontraktet vilka verksamheter som ni anser passa i lokalerna.

Det ska också finnas med vilka som ska stå för underhåll och drift av de lokaler som man hyr ut som bostadsrättsförening. Det är lätt att man missa detaljer som kan vara avgörande i framtiden. När det kommer till vem ska som stå för vad i hyr lokal ska också vara inskriven i hyreskontraktet så ingenting kan missuppfattas. Det är viktigt att ett fullgott hyreskontrakt är upprättat och att båda parter är överens och skrivit på kontrakten.

Det är av vikt att alla parter är överens om huruvida lokaler ska hyras ut och till vilka. Gå igenom allt för att säkra upp allt som har med uthyrning av lokal i er bostadsrättsförening att göra. Om ni är det minsta osäker så ta kontakt med någon bostadsjurist för att reda ut de frågetecknen ni har. De kan även hjälpa er att upprätta ett riktigt hyreskontrakt och liknande.