Som bostadsrättsförening så är det inte ovanligt att lokaler i bottenvåningen i fastigheter hyrs ut till någon form av verksamhet. Det är viktigt att när dessa beslut fattas att allt är enligt de regler som finns uppsatta för detta.

Det finns en del misstag som föreningen gärna vill undvika. Som styrelse så är det därför viktigt att man kollar upp vad som gäller. Gärna innan man lovat någon verksamhet eventuella hyresmöjligheter. Det gäller att föreningen är överens om vilken typ av verksamhet som man vill ha i sin fastighet. Det ska vara väl förankrat och skrivas in i hyreskontraktet vilka verksamheter som ni anser passa i lokalerna.

Det ska också finnas med vilka som ska stå för underhåll och drift av de lokaler som man hyr ut som bostadsrättsförening. Det är lätt att man missa detaljer som kan vara avgörande i framtiden. När det kommer till vem ska som stå för vad i hyr lokal ska också vara inskriven i hyreskontraktet så ingenting kan missuppfattas. Det är viktigt att ett fullgott hyreskontrakt är upprättat och att båda parter är överens och skrivit på kontrakten.

Det är av vikt att alla parter är överens om huruvida lokaler ska hyras ut och till vilka. Gå igenom allt för att säkra upp allt som har med uthyrning av lokal i er bostadsrättsförening att göra. Om ni är det minsta osäker så ta kontakt med någon bostadsjurist för att reda ut de frågetecknen ni har. De kan även hjälpa er att upprätta ett riktigt hyreskontrakt och liknande.

Att renovera tycker många är roligt och utvecklande, det ger utlopp för din kreativitet och ger dig ett hem som du trivs i. Men att renovera kostar även en hel del pengar, speciellt de projekt som även kan ge huset en värdeökning. 

Spara

För mindre projekt kan du med fördel spara pengar. Alternativt delar du upp projektet i olika delar: de som du bekostar med egna pengar och de du behöver söka lån för. Du kan exempelvis fynda mycket material på nätet medan du köper in arbetskraften. Låt oss ta badrummet som ett exempel. 

En fullständig badrumsrenovering kostar mellan 50-500 000 kronoer beroende på storlek och materialval. En stor del av kostnaden är arbetet. Materialet kan du själv köpa in under projektets gång med sparade pengar och det du kan avvara av lönen varje månad. Hos Stonefactory hittar du bra priser på kakel och klinker samt duschar och badkar. Via andra sajter kan du köpa ett komplett tätskikt och genom att nyttja reor kan du hitta billig belysning på nätet. 

Söka lån

När du behöver göra stora utbetalninger i ett sjok behöver du ett stort sparande som du kan avvara eller söka lån, så kallade byggnadskreditiv. För stora lån behöver du först göra en förhandsvärdering hos en mäklare. Du förklarar vad du planerar att göra med hemmet och mäklaren berättar vilket värde huset kommer att få efter projektet är färdigt. Du får ett signerat papper som du tar med till banken och utefter det får du låna pengar på kredit. När arbetet är slutfört kan du baka in byggkrediterna i ditt huslån. Under projektets tid betalar banken alla fakturor och du betalar endast räntan på de delar av krediterna som du faktiskt änvänt. Du börjar inte betala tillbaka pengarna förrän det ingår i bolånet

Om banken är lite mer osäker på din satsning eller om du inte beviljas byggkrediter kan du ta ett vanligt blancolån, ett lån utan säkerhet. Här får du en klumpsumma som du börjar amortera och gör räntebetalningar på en gång. Räntan är också högre eftersom den är utan säkerhet så blancolån passar bäst när du jobbar efter en snävare tidsram medan byggnadskreditiv är bra när du ska använda pengarna under en längre tid.

Ekonomi är ganska ointressant för de flesta, det känns övermäktigt att lära sig om aktier och pensionssparande. På samma sätt är vi dåliga att göra oss insatta i våra lån, vi antar bara att lånen vi har är de bästa vi kan få och fortsätter betala ränta och amortering enligt planen. Frågan är när du ska satsa på att låna till något och när det lönar sig bättre att spara?

Dyrare inredning

Det är svårt att köpa en rejälv och fin säng med enbart lönen. En säng är en viktig del av inredningen och det är viktigt att den passar dig. Eftersom det är ett rejält hantverk är det inte ovanligt att en bra dubbelsäng kostar mellan 15000-30000 kronor. Det är inte direkt fickpengar. Är det lämpligt att låna?

Båda ja och nej. För den med god och stabil ekonomi är det inte alls en dålig idé att låna pengar för att kunna sova gott om nätterna. Har ni möjlighet att spara mycket på kort tid slipper ni dock att betala överpris eftersom ni inte betalar ränta. 

Hus och bostadsrätt

Med dagens husmarknad är det omöjligt för någon i övre medelklass eller lägre att hinna spara pengar för att köpa huset själv. Banken kommer alltid att vara en del av huset i början eftersom köpesumman brukar hamna över en miljon. Men du kan spara till kontantinsatsen och därmed slippa topplån som har högre ränta och kortare återbetalningstid.

En kontantinsats är minst 15% men om du kan lägga mer är det bara bra. Banken brukar dock rekommendera att du ska ha ett buffertsparande kvar för eventuella renoveringar eller vitvaror som måste bytas ut så lägg inte alla inspara kronor direkt i huset. Funderar du på att köpa ett hus för 2 miljoner behöver du 300 000 kronor för att betala kontantinsatsen. Det betyder att du behöver spara 5000 kronor i månaden under 5 år. 

Majoriteten av personer i Sverige kommer att ta minst ett lån under sitt liv. Ett bostadslån är
ett av de absolut vanligaste, men det finns även de som lånar för att köpa en ny bil eller för
att starta eget. Det dock inte alla lån som beviljas. Och när ett avslag görs är det ofta av en
av de nedanstående anledningarna.

1. För låg inkomst

Lånegivare har en minium på hur mycket man måste tjäna för att få ta ett lån. Detta är
oavsett hur mycket man ha i tillgångar. En person utan jobb men som till exempel har vunnit
en mångmiljonjackpott genom att spela online kan få avslag just eftersom de inte har
inkomst från en lön.

2. Skulder hos kronofogden

Den som har ett skuldsaldo hos kronofogden kommer snabbt få avslag på praktiskt taget
vilket sorts lån som helst oavsett summan det handlar om. Lånegivare ser detta som ett
väldigt tydligt varningstecken.

3. En eller flera betalningsanmärkningar

Nästan oavsett vilken lånegivare man vänder sig till kommer de ha nolltolerans när det gäller
just betalningsanmärkningar. Alla som har haft en eller flera anmärkningar och försökt ta ett
lån har snabbt fått erfara detta.

4. Låg eller hög ålder

De flesta är säkert medveten om att man inte kan ta lån om man är under 18 år. Det är ju
bara en av de saker som inte är tillgängligt minderåriga i vårt samhälle. Men långivare kan
också sätta en övre åldersgräns vad gäller låntagare. Över en viss ålder finns ju alltid risken
att de inte kommer att kunna sätta upp en återbetalningsplan som kan fullföljas innan
låntagaren går bort.

5. Litet utrymme i personliga ekonomin

En person med fast anställning, hög inkomst och inga skulder eller betalningsanmärkningar
kan dock även få avslag om det visar sig att privatekonomin är så pass pressad att
marginalerna krymper ordentligt. Lånegivare kan då anse att risken att låna ut pengar till
denna person är för hög.

6. Många kreditförfrågningar

Kreditförfrågningar utförs varje dag av en rad olika anledningar. Om en lånegivare ser att en
person har väldigt många kreditförfrågningar kan även detta ses som en negativ faktor och
leda till avslag på ansökan.

De flesta av oss har någon gång blivit meddelade att en kreditupplysning tagits ut på oss. Ibland har man informerats om detta innan och vet exakt vad det gäller och varför förfrågan gjorts men andra gånger kan det var svårare att spåra var denna kreditupplysning kommer ifrån.

Oftast brukar en kreditupplysning inte påverka ens personliga kreditvärdighet speciellt mycket, självklart förutsatt att man inte har obetalda skulder, kreditanmärkningar, inkassokrav eller liknande. Skulle det dock vara så att alltför många kreditupplysningar tas ut under på kort tid så kan det i vissa fall ha en negativ inverkan. En kreditupplysning finns synlig i systemet under 12 månader. För varje sådan som tas så sänker UC, det vill säga Upplysningscentralen, ens kreditbetyg. Det gör i sin tur att långivare kan uppfatta dig som en riskfylld låntagare och neka dig ett lån eller en kredit hos dem.

I vissa fall beviljas man ändå lån men många kreditupplysningarna kan ändå få följder i form av försämrade lånevillkor. Det kan till exempel röra sig om högre räntor eller större amorteringskrav.

Varför tas en kreditupplysning?

En kreditupplysning tas i allmänhet ut när två parter skall ingå någon form av ekonomisk avtal med varandra. Den part som lånar ut pengar eller ger en kredit vill då försäkra sig om att låntagaren faktiskt har en reell möjlighet att betala tillbaka dessa pengar inom den utsatta tidsperioden. Det är helt enkelt ett sätt att bedöma riskerna som man tar genom att låna ut pengar- kommer man att få tillbaka dem eller inte?

Det kallas att man tittar på låntagarens “betalningsvilja”, men de faktorer som egentligen bedöms är den ekonomiska historiken, befintliga lån och krediter, om man har skulder eller fordringar hos kronofogden, vilken inkomst man har samt vilka tillgångar man står som ägare för.

Banker behöver kreditupplysningar

Banker eller andra långivare är skyldiga att göra en noggrann bedömning av kreditvärdigheten hos den privatperson, verksamhet eller företag som de ämnar låna ut pengar till. Detta sker i enlighet med konsumentkreditlagen.

Det är också lag på att den som är föremål för en kreditupplysning måste informeras om detta. Ofta innebär det att man får ett meddelande där det förklaras att en kreditupplysning gjorts och vem som har begärt denna. På så sätt kan den person som upplysningen tagits på kontrollera att uppgifterna stämmer och att allt är korrekt.

Kontrollerande organ

För att få ta en kreditupplysning måste man ha så kallat “legitimt behov”. Detta innebär att naturligtvis att man måste ha ett rimligt skäl att begära ut den nämnda informationen.  Det organ som kontrollerar att allt går rätt till är Datainspektionen. Denna organisation grundades 1973 och har som uppgift att se till att personuppgifter behandlas med den försiktighet som krävs och att inkasso- och kreditupplysningstjänster hanteras på ett korrekt sätt. Det är också Datainspektionen som beviljar tillstånd för olika företag att bedriva kreditupplysningsverksamhet.

Bolån hur fungerar dessa?

Har du vad som krävs för att bli beviljad ett bolån? Läs vidare och se om just du har vad som fordras.

Ett bolån är ett lån som är avsedd för att köpa en bostad, ofta då en villa eller bostadsrätt. Dock kan lånet även användas när man skall renovera en befintlig bostad man redan äger.

Bolån ställer hårda krav låntagaren

Snabblån ofta omnämnda som smslån kan egentligen vem som helst få och hos vissa kreditgivare så behöver du inte ens ha en inkomst för att få ta ett sådant lån. I vissa fall kan du till och med få ett lån om har betalningsanmärkningar. Annat är det med bolån, här är det hårda krav på dig som kredittagare men samtidigt så är också denna bransch mer kontrollerad än snabblånsbranschen vilket faktiskt är bra för alla parter i slutändan. För att få ta ett bolån kräver banken att de får din bostad i pant för lånet. Detta innebär i praktiken att om du inte sköter inbetalningar av räntor och amorteringar så har banken full rätt att sälja av din bostad och lösa ut sig själva från lånet. För att banken inte skall hamna i denna sitts har de också ytterligare krav och här skiljer det sig lite från bank till bank men vad gäller betalningsanmärkningar så är det samma regler över allt. Du får inte ha några betalningsanmärkningar hos kronofogden för att få ett bolån. Huruvida du sen måste ha en fastanställning är lite varierande. Vissa kräver det och andra nöjer sig med att du kan visa på att du har en stadigvarande inkomst i form av lön.

Miljonärer får inte låna till bostad

På senare tid har det varit några fall publicerade på sociala medier där personen i fråga haft 16 miljoner men vägrats bolån av banken då han saknade inkomst av lön. Personen i fråga levde på räntor och avkastning från sina pengar men banken ansåg inte att detta var tillräckligt. Man måste alltså ha någon typ av inkomst från tjänst, det är så systemet är uppbyggt i Sverige.

Fördel att köpa med sin partner

Om du själv har låg inkomst eller helt saknar sådan kan det hända att du ändå får låna pengar till bostad. Reglerna skiljer sig lite från bank till bank. Vissa kräver att båda har en fast inkomst medan andra endast kräver att en av parterna i förhållandet har det. Skulle det gälla dig så kan det alltså ändå vara möjligt att låna till bostad din partner har en bra ekonomisk situation.

Att ta ett snabblån eller blancolån som det också kallas har aldrig tidigare varit så enkelt som nu. Det görs inga särskilda granskningar och även om du har anmärkningar kan ett lån beviljas. Men i och med blancolån så innebär det även en hög ränta, denna ränta kan variera och göra så att lånet blir enormt högt i slutändan. Ändå väljer folk att låna pengar kors och tvärs till olika saker. Att lagstiftningar kring dessa typer av lån uppkommer än inte konstigt, det är ett enkelt sätt att få just snabba pengar och människor som generellt inte är insatta inom finansmarknaden och hur lån fungerar vet egentligen inte vad de ger sig in på. Huruvida denna lag kommer påverka svenskarnas spelande är oklart, det tros inte påverka särskilt mycket eftersom de flesta spelarna antingen vinner eller går + – 0 i sitt spelande. För dem som är ute på hal is och där pengarna inte räcker på grund av ett spelberoende får hjälp av nätcasinot i fråga. Det är inte alls komplicerat att få hjälp utan många nätcasinon erbjuder en sektion med hjälp för problematik och spelmissbruk. Om svenskarna kommer spela mindre på grund av denna lagstiftning återstår helt enkelt att se, vi kommer få det med facit i hand om ett par årtionden. Lånande av pengar och spelande om pengar är faktiskt två helt olika saker och bör egentligen inte kopplas samman överhuvudtaget.

Varför tar man blancolån?

Varför det är så populärt med blancolån och snabblån beror främst på att personen som tar lån ej behöver specificera vad kapitalet ska gå till om det är en renovering, en bil, semester, spel eller något annat. Det är alltså helt fria tyglar att använda pengarna så som man vill. Detta går ju exempelvis inte med ett bolån som är menat att läggas på ett bostadsköp oavsett om det är en bostadsrätt eller en villa. Varför en lagstiftning är nödvändig är att snabblån kan överkonsumeras, det är både lättillgängligt och marknadsförs på alla möjliga kanaler. Det går helt enkelt inte att missa erbjudandena hur man än gör och det är lätt att frestas för att köpa en ny pryl eller lägga på något annat.

Spela på nätet

Att spela på nätet har varit en underhållning i ett flertal år nu och ständigt expanderar branschen. Att sätta sig in i casinovärlden är inte särskilt lätt och för att få lite hjälp kan du läsa mer på Sanningen om Casino då kommer du få en översikt över hur det fungerar och vad du kan förvänta dig i casinovärlden. Är du nybörjare kan det verka avancerat men ju mer insatt du blir desto mer intressant och roligt blir det.

För och nackdelar med snabblån

Snabblån är per definition ett mindre lån som kan tas med lägre krav på dig som kredittagare. Det här behöver du veta innan du tar ett sådant lån.

Fördelen med dessa lån är att du inte behöver uppvisa lika stor årsinkomst för att få lånet godkänt. I vissa fall kan krav på årsinkomst vara helt slopade och samtidigt finns det snabblån du kan ta trotts att du har betalningsanmärkningar. När man talar om snabblån så är det framför allt smslån, mobillån eller internetlån man menar. Ofta men inte alltid så är ett snabblån ett mindre lån på mellan 3000 kr till 10 000 kr och man kan i de flesta fall få lånet utbetalt på väldigt kort tid. Det negativa med de så kallade snabblånen är att de ofta skall betalas tillbaka inom 30 dagar och att de har väldigt hög ränta. Hela kostnaden för lånet kallas effektiv ränta, detta är totalen av räntan plus alla fasta avgifter kopplade till lånet. Räntorna kan variera väldigt mycket från kreditgivare till annan men som ett exempel kan nämnas att många har effektiva räntor om 400 %.

Släcka bränder

Som du ser så finns det både fördelar och nackdelar med snabblån. Fördelen är att du kan låna pengar snabbt med väldigt låga krav på dig som kredittagare men samtidigt så får du betala ett pris för detta i form av väldigt hög ränta. Därför bör du inte använda snabblån till konsumtion utan ett sådant lån skall enbart tas för att “släcka en pågående brand” ur ett ekonomiskt perspektiv. Vad är då en pågående brand? Ja det varierar så klart från person till person och från situation till annan men står du med en förfallen påminnelse som kommer gå till kronofogden om den inte betalas snarast, ja då kan det vara ett exempel på när ett snabblån kan lösa situationen kortsiktigt.

Andra typer av lån som är mer fördelaktiga

Tänk också på att det finns andra typer av lån som ofta är betydligt mer lönsamma för dig. Kanske kan du ta ett medlemslån till 5 % ränta eller så kan du möjligtvis låna till på din bostad för 1,7 % ränta. Ett sådant lån skulle bli väsentligt mycket billigare än ett snabblån men hur som helst, även om du får ett bra lån så kostar det dig väldigt mycket pengar i längden och bäst är därför alltid om du själv först sparar ihop pengar till det du vill konsumera.

Du omges ständigt av prylar som lockar till köp. Bättre och coolare prylar som sätter dig i centrum, men istället kan det bli en kö biljett till pantbankens väntrum.

Jag har ju råd med 250 kr i månaden!

Som exempel, kan nämnas ett företag bland många, som erbjuder snabba lån.  Eller vad sägs om att låna 5 000 kr, och betala av med ynka 250 kr i månaden – det har man ju råd med, tänker du. Då får du betala 250 kr i 28 månader och din ränta för det lånet uppgår nästan till 2 000 kr, hälften av det du lånade.

Supersnabbt ökar din skuld

SMS-lån på en, två eller månader, som flera företag erbjuder. Det låter bra, men läs det finstilta och se för dig själv vad den faktiska räntan blir för ett sådant lån, och då är inte uppläggningsavgiften medräknad.

Räntan för dessa lån ligger högt över 100%, och räknat på årsränta så stiger det upp till 2000%.

Vid en genomgång av flera låneföretag är den samlade bilden, att de föredrar att du skall betala tillbaka lånet över så lång tid som möjligt. Du kanske tycker det är bra, med en liten summa att betala varje månad, men om du verkligen måste låna – så se till att betala av det snabbaste du kan.

Gör tvärtom

Den ränta som du vid ett lån skall betala varje månad blir kostsam. Se till att spara det på ett speciellt konto på din bank. Rätt snart kommer du upptäcka ett växande sparkonto, som kan vara avsett för just den prylen du vill ha. Och sen när det är dags att köpa din pryl, så kanske det på marknaden har kommit en ny häftigare, bättre eller snabbare variant, och den kan bli din till ett mycket bättre pris.

Tips på sparande som knappast märks

Varje gång summan på ditt konto slutar på ojämna siffror, exempelvis 739,30, jämna till det till 700 genom att sätta in 39,30 på ett annat sparkonto i din bank. Det görs enkelt via vilken bankapp som helst. Om du gör det dagligen, flera gånger om dagen, eller mindre ofta om du vill, så kommer du utan att det märks nämnvärt ha en präktig summa på ditt speciella sparkonto rätt snabbt. Vad du gör med de pengarna – är bara du som råder över.

Lycka till med att inte låna dyrt.

Låna trotts betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning visar att du inte skött din ekonomi och har du tänkt ta ett lån så är detta inte jätte ra. Här ger vi tips på hur du trotts detta kan få lån.

En betalningsanmärkning kan medföra flera tråkigheter. Den kan exempelvis göra det svårt att ta bostadslån, hyra en lägenhet, ordna kreditkort eller öppna ett nytt mobilabonnemang. Har du väl fått en betalningsanmärkning så ligger denna kvar i tre år efter det att den först registrerades. Detta gäller även om du har betalad in de pengar du är skyldig.

Varför vill inte bankerna ge lån om du har en betalningsanmärkning?

Bankerna lånar ut pengar till människor dagligen och för att de skall vara säkra på att få tillbaka utlånade pengar så har de ett regelverk som hanterar hur mycket man får låna och på hur många år. Det finns också regler för hur mycket ränta banken skall ha och hur mycket du skall amortera. Dessutom finns det också regleringar kring vad som måste vara uppfyllt för att just du skall få låna pengar.

Varför har då bankerna all dessa regler? Ja dels vill de vara säkra på att de verkligen får tillbaka sitt lån inom en framtid. De vill också veta att du dels kan klara att betala ränta samtidigt som du även kan klara att amortera ner skulden. Dessutom är bankerna systemviktiga för Sverige som stat och för flera olika företag. Vi är miljoner som är beroende av bankerna och går de omkull så drar det med sig hela samhället. Detta får inte hända och därför sätter bankerna upp regler så att de inte lånar ut pengar till folk som inte kan betala tillbaka.

Låna trotts betalningsanmärkning

Har man väl fått en betalningsanmärkning så bör inte första tanken vara hur man kan låna mer pengar. Har det väl gått så långt att man missat flera påminnelser så måste man först och främst ta kontrollen över ett destruktivt ekonomiskt beteende innan man ens funderar på att låna mer. Dock finns det lägen där man kanske måste låna för att skulderna inte skall gå till kronofogden. I ett sådant läge kan man i så fall släcka branden genom att ta ett snabblån. Dessa typer av lån kan man oftast ta utan säkerhet, man behöver inte ha jobb och hos vissa långivare så är det okey om du har betalningsanmärkning. Ett snabblån är vanligtvis ett smslån, internetlån eller mobillån och fördelen med dessa är att de alla betalas ut väldigt snabbt. Genom att ta ett sådant lån kan du akut lösa din ekonomiska situation men dock till priset av en väldigt hög ränta. Ett bostadslån får man idag lätt under 2 % ränta men tar du istället ett smslån så hamnar räntan ofta på flera hundra procent.